NAŠE SLUŽBY

Pro školy a školky

ZAVEDENÍ TŘÍDĚNÍ A SBĚR BIOODPADU VE ŠKOL(C)E – koše na tříděný odpad, výukové programy, metodika, poradenství
ZAVEDENÍ A ROZVOJ VERMIKOMPOSTOVÁNÍ VE ŠKOL(C)E – vermikompostéry, výukové programy, metodika, poradenství
ROZVOJ ZAHRADNÍHO KOMPOSTOVÁNÍ VE ŠKOL(C)E – kompostér, výukové programy, metodika, poradenství
PĚSTOVÁNÍ METODOU ČTVEREČKOVÉ ZAHRÁDKY – záhony, výukový program, metodika, poradenství
ROZVOJ ZAHRADY A BÁDÁNÍ – PROJEKT ROSTEME NA ZAHRADĚ

PRO OBCE

ROZVOJ A PODPORA KOMUNITNÍHO KOMPOSTOVÁNÍ V OBCI – komunitní kompostéry, poradenství a servis
ROZVOJ A PODPORA INDIVIDUÁLNÍHO KOMPOSTOVÁNÍ V OBCI – zahradní kompostéry, vermikompostování, poradenství a servis

PRO FIRMY A ORGANIZACE

ZAVEDENÍ TŘÍDĚNÍ BIOODPADU A (VERMI)KOMPOSTOVÁNÍ – poradenství a servis, vermikompostéry nebo komunitní kompostéry a další pomůcky

PRO DOMÁCNOSTI

JAK TŘÍDIT BIOODPAD? – informace, tipy, poradenství a pomůcky
JAK VERMIKOMPOSTOVAT – informace, tipy, poradenství a vermikompostéry
JAK KOMUNITNĚ KOMPOSTOVAT – informace, tipy, poradenství a komunitní kompostéry
JAK KOMPOSTOVAT NA ZAHRADĚ? – informace, tipy, poradenství a zahradní kompostéry
JAK INTENZIVNĚ PĚSTOVAT NA MALÝCH PLOCHÁCH – vyvýšené záhony na balkón i na zahradu, čtverečková zahrádka – informace, tipy, poradenství