Chci vědět, co patří a nepatří do kompostu

Chci vědět, co patří a nepatří do kompostu

Čajové sáčky, pivo, olej, pečivo, vaječné skořápky, kosti, peří a žvýkačky #

Vaječné skořápky #

Skořápky od vajec jsou zdrojem vápníku a rozhodně je možné je kompostovat bez dalšího upravování, také je možné nadrcením urychlit jejich rozklad. Obecně byste ale měli počítat s delší dobou rozkladu, kterou skořápky potřebují. Skořápky vajec jsou trochu odlišné od ostatních živočišných produktů a neví se o tom, že by byly prokázány negativní vlivy z hlediska hygieny.

Zbytky jídla a maso #

Co se týče zbytků jídla a masa, tak ty je možné také kompostovat, ale vzhledem ke složení (větší množství tuků a bílkovin) za přísnějších podmínek. Například v průmyslových kompostárnách. Z hygienických důvodů je nutné, aby byly zajištěny dobré podmínky pro jejich kompostování a zároveň bylo dosaženo vysoké teploty, která zahubí patogenní mikroorganismy a další choroboplodné zárodky. Bohužel v domácích podmínkách nemůžeme stoprocentně zajistit max. velikost částic 12 mm a min. teplotu 70 °C po dobu alespoň 1 hodiny.

Odpověď:
Ostatní živočišné produkty jako je především maso je určitě možné kompostovat a možnému vysokému obsahu patogenních mikroorganismů a zárodků parazitů.

Návazný dotaz:
Na stránkách píšete v souvislosti s kompostovaním zbytků jidla, že musí být kompostovány za přísnějších pravidel. Právkě kvůli patogenním mikrooranismům – A pokud se nemýlím, tak ve vejcích může být salmonela?
Odpověď:
bakterie Salmonela je přítomna ve výkalech a tedy i na neumytých rukách. Do vejce se může dostat při průchodu kontaminovaným vejcovodem nebo zvenku přes stěnu skořápky např. při omývání vajec. Vždy se ale musí dostat do žloutku, kde se může namnožit do škodlivé koncentrace. Při prostupu z vnějšku se tak nestává, protože se zastaví o bílek a dále neproniká. Prázdné skořápky jsou bezpečné z hlediska přítomnosti Salmonely. Průmyslové komposty mají povinnost projít testem mj i na přítomnost patogenních mikroorganismů. V rámci některých našich projektů jsme testovali domácí komposty i vermikomposty a výsledky splňovaly tyto normy.
Pavel Pšenička, 3.2.2012

Kuchyňský olej #

Dočetli jsme se, že použitý kuchyňský olej nepatří do kompostu. Zajímá nás tedy kam s ním.

Odpověď: Vaše informace je částečně pravdivá, ale pokusím se Vám ji vysvětlit. Kuchyňský olej je samozřejmě také biologicky rozložitelný materiál a do kompostu patří, ale ne v tekuté formě a velkých objemech. Jde o to, aby se na kompost nelily hektolitry oleje. Tvrzení, že kuchyňský olej nepatří do kompostu, je založeno právě na tomto důvodu. Dalším důvodem, proč na kompost nelít kuchyňský olej je, aby nedocházelo ke kontaminaci půdy či spodních vod olejenatými látkami. Tyto látky mohou znehodnotit vodu i půdu a poškodit některé mikroorganismy, i přesto že se nejedná o minerální olej. Nejlepší řešení kompostování fritovacího oleje je nechat olej nasáknout do nějakého přírodního sorbentu – tedy například: piliny, kartonový papír, ubrousky a pak tento materiál dát na kompost. Násáklý olej se postupně rozloží v kompostu a nedochází k uvolnění tekoucího oleje do prostředí. Takto se tedy může kuchyňský olej kompostovat. za Ekodomov příjemné podzimní dny přeje

Co přesně mám dělat s použitým olejem z kuchyně (smažení a fritování). A mohu pak prázdné láhve od oleje dávat do plastů, po řádném odkapání?

Pokud máte fritovacího oleje velké množství, můžete uvažovat o využití tímto způsobem: viz odkazy níže pod odpovědí.
Pokud máte fritovacího oleje méně, je dobré nechat olej nasáknout do nějakého savého materiálu jako jsou piliny, hobliny či papírové ubrousky. Je třeba použít velké množství tohoto sorpčního materiálu, aby z něj olej nekapal. Poté tento nasáklý materiál můžete s klidným srdcem zkompostovat společně s dalšími zahradními odpady (tráva, suché listí, bioodady z kuchyně, atd.). Druhá možnost je piliny s olejem či nasáklý papír spálit v kamnech. Jedná se o rostlinné oleje, a proto se bilance oxidu uhličitého vzniklého při spalování rovná jeho příjmu rostlinami při tvorbě semen (z kterých se vyrábí olej).

rapidoil.blogspot.com

biom.cz/cz/legislativa/fyto-legislativa/ridici-jezdi-i-na-fritovaci-olej

www.marigold.cz/item/zdrazila-nafta-jak-na-prestavbu-tdi-na-pohon-rostlinnym-olejem

web.quick.cz/goldwafer/domek/Pohon_Repkovy_Olej/drive_your_diesel.htm

Mohu kompostovat i menší množství kuchyňského oleje od smažení, případně z fritézy?

Aerobní mikroorganizmy, které tvoří podstatnou část mikroflóry kompostu, nejsou zpravidla příliš účinné v rozkladu oleje. V menší míře se oleje vyskytují v ovoci a zelenině, kde však nepředstavují žádné riziko pro vlastní proces kompostovaní. Zpravidla kompostu nevadí ani olej obsažený ve zbytcích jídla, kdy je vhodné jej smíchávat s dalšími bioodpady. Samotný olej však může v kompostu nastartovat nežádoucí anaerobní procesy a vyvolat tak hnití a zápach. Menší množství oleje ze smažení pravděpodobně kompostovací proces nenaruší. Vetší množství oleje (např. z fritézy) však může negativně ovlivnit kompostovací proces – vyvolat hnití a zápach.

Staré pivo #

Můžu do kompostu nalít staré pivo? Nemůže alkohol ublížit drobným živočichům?

Staré pivo klidně do kompostu nalít můžete. Alkohol určitě neublíží organismům v kompostu, nehledě na to, že kvasinky (bakterie – tedy rozkladači) jsou obsažené i v pivu a naopak podpoří fermentaci kompostovaného materiálu v kompostu. Jediné, na co dejte pozor, je přemokření kompostu, pokud byste vylévali nějaké větší množství piva, tj. 20 a více litrů. Poté je vhodné do kompostu přidat i nějaký sorpční materiál např. piliny, seno, hobliny atd.

Pečivo #

Patří do kompostu kus ztvrdlého chleba?

Pečivo můžete také kompostovat, ale je třeba si dát pozor na vlhkost materiálu a na to, že pečivo přitahuje hlodavce a plísně, takže je dobré nasekat např. chleba na menší kousky a promíchat to s kompostovaným materiálem.

Lze ve venkovním kompostéru kompostovat i nadrobno nakrájené zbytky bílého pečiva?

Ano, do kompostu můžete dávat i zbytky pečiva či suchý chleba. Není však dobré do kompostu dávat zbytky pečiva v nějaké velké míře (tak, aby se nevytvořila jednosložková vrstva a nezačala masivně plesnivět či kvasit). Normalní zbytky pečiva z domácnosti není problém zkompostovat, ale samozřejmě je lepší suché pečivo dále využít např.: zkrmovat slepicemi či dalšimi hospodářskými zvířaty (buďto vlastními nebo sousedů), tedy pokud pečivo není plesnivé, to by zase bylo lepší jej dát do toho kompostu.

Ano, dokonce není nutné pačivo krájet, ale pokud se tak stane určitě tím procesu degradace pomůžete. Vždy je však nutné pamatovat na správné zásady kompostování (viz http://www.ekodomov.cz/index.php?id=zakladni_pravidla_kompostovani) a sledování správné vlhkosti (viz  http://www.ekodomov.cz/index.php?id=sledovani_kompostu). Pokud máte pečiva větší množství je vhodné ho před vložením do kompostéru nebo v kompostéru promíchat s dalšími rostlinnými zbytky v kompostu, zvláště pokud se jedná o suché pečivo. Zároveň doporučuji se zamyslet nad tím, co lze udělat pro to, aby se pečivo nemuselo kompostovat, jak jej dále zužitkovat.

Pokud se Vám pečivo kazí (zapaří a plesniví) nevhodným skladováním v igelitovém sáčku, zkuste pečivo balit do utěrky a nebo zvažte použití paropropustných kompostovatelných sáčků, kromě sběru bioodpadů se dobře osvědčili právě ke skladování pečiva.

Čajové pytlíky #

Do kompostu můžete vkládat čajové sáčky, čaj – čajové lístky, kousky ovoce i papírový obal se rozloží.

Žvýkačky #

To je velice zajímavý dotaz, ale bohužel žvýkačky jsou tvořeny syntetickou gumou a mnoha změkčovadly, takže do bioodpadu nepatří a v kompostéru by skončit neměly. Samozřejmě si nemusíte lámat hlavu nad jednou žvýkačkou v kompostéru 🙂 .

Žvýkačka mezi bioodpady nepatří. Když ji někdo odhodí na zem, její pozůstatky tam lze nalézt ještě mnoho let, což je důkazem její špatné rozložitelnosti. Základ žvýkačky je ze syntetické gumy, není tedy přírodního původu a do kompostu nepatří.

Staré peřiny #

Dají se kompostovat staré peřiny?

Staré peřiny je možné zkompostovat. Pokud je sypek z čisté bavlny, tak je možné kompostovat i sypek. Ten je však potřeba nastříhat na menší kusy, velké by se kompostovaly s obtížemi. Vzhledem k nesnadné manipulaci s peřím a jeho objemu, nevím, jestli lze prakticky celou peřinu zkompostovat…, když si představím jak se peří rozletí jakmile se peřina  rozřízne… Jedině snad, že by v nějaké stodole (uzavřeném prostoru) člověk rozdělal peřinu, peří smíchal s nějakým těžším materiálem (např. hlínou) a něčím, co by nastartovalo rozkladný proces (např. kuchyňský bioodpad). V malém množství se dá určitě peří kompostovat.

Osobně bych se spíš přikláněla ke sběrnému dvoru – jako velkoobjemový odpad.

Ale čistírna peří a jeho opětovné využití je samozřejmě nejlepší…

Kosti #

Kosti se velmi dlouho rozkládají. Ke hnojení se používá kostní moučka, která je bohatá zejména na fosfor a tak podporuje především tvorbu květů. Celé kosti se nedoporučuje kompostovat, protože se pomalu rozkládají a lákají domácí zvířata (psy, kočky). Do kompostu by bylo možné pravděpodobně přidat v menším množství jemně nadrcené kosti.

Powered by BetterDocs

LEAVE A COMMENT