Kompostovací pleny

Kompostovací pleny

Používám látkové pleny společně se separační vrstvou, která by měla být biodegradabilní a je ze 100% celulozy. Je možné tyto použité separační pleny kompostovat?

Ano, celulózové separační pleny lze kompostovat, vždy by se mělo dbát, aby kompostovaný materiál byl hygienizován podle pravidel kompostování.

“… Správně založený kompost se začne do dvou dnů po založení zahřívat na teplotu přes 50°C, což je způsobeno vysokou aktivitou mikroorganizmů. Tato tzv. horká fáze může trvat několik dní, ale i několik týdnů. Dochází při ní k hygienizaci kompostu, to jest ke zničení semen plevelů a zárodků chorob. Po dosažení maxima teplota pozvolna klesá. Aby k hygienizaci došlo, je potřeba na kompost přidávat větší množství materiálu najednou…”

(Více o pravidlech kompostování najdete na https://kompostuj.cz/vime-jak/jak-vyrabet-kompost/zakladni-pravidla-kompostovani/)

Máte nějaké zkušenosti s vermikompostováním jednorázových plenek, u kterých se píše, že jsou kompostovatelné (např. Eko Kikko)?

Vermikompostování plenek vyrobených z biodegradabilních plastů není vhodné. Žížaly pojídají bakteriemi rozrušený organický materiál. Při rozkladu bioplastu v podstatě žádný organický materiál nevzniká. Bioplast je modifikovaný škrob, který bakterie rozkládají především na CO2 a H2O. Źížaly zde rozklad ovlivňují minimálně pokud vůbec nějak. Co se týče celulozových výplní a separačních vložek, tak narušená celuloza je pro žížaly dobrou potravou. Při vermikompostování však nedochází k hygienizaci kompostovaného materiálu a přesto že se uvádí, že enzymy částečně likvidují i patogeny a choroboplodné zárodky, nelze se na ně spolehnout a nelze zcela vyloučit hygienická rizika.

Ráda bych se zeptala, proč, podle zákona je zakázáno kompostovat ekologické kompostovatelné pleny Alana DM, když jsou 100% rozložitelné? Není to absurdní?

Tyto pleny bohužel moc neznám, ale podle zkušeností je velký problém s biologickou rozložitelností a obecně se dosahuje okolo 50 % u těch více rozložitelných. Ve většině případů je problém s absorbérem vlhkosti a plastovými částmi pleny. To bude nejspíše i tento případ. Je zde také problém s překladem z německého originálu, kde je rozepsána jednotlivá rozložitelnost a složení pleny. Mám za to, že na trhu je jen jeden výrobce 100% rozložitelných plen a tím je český výrobce Kikko. Pokud budete chtít vědět více o plenách DM Alana doporučuji kontaktovat odborníky z DM drogerie nebo odborníky přes ekologické pleny z o.p.s. ROSA http://www.rosacb.cz/.

Nakolik lze kompostovat tzv. biodegradabilní jednorázové pleny?

Na trhu se objevil nový český výrobce Kikko,
Kikko je velkoobchod – uvádí že je EU distributor. Z toho lze vyvodit, že výroba je realizovaná mimo EU.

který deklaruje 100% rozložitelnost a kompostovatelnost (až na lepítka). Složení pleny je: netkaná textilie PLA, absorpční polymer SAP, nepromokavý film PCL. Před kompostováním nutno odstranit pouze lepičky. Dále je uvedeno, že za podmínek BPI6400 a EN13432 jsou plně rozložitelné do 90 dnů (v závislosti na klimatických podmínkách i delší).
Obecně kompostování plen naráží na problém absorbentů. Nevím, zda absorbční polymer SAP je ještě dále nějakou antiseptickou látkou ošetřen, nebo zda se jedná o čistý SAP.  Toto by měl deklarovat výrobce. Skutečnost, že se materiál rozloží ještě neznamená, že je vhodné nebo doporučené ho kompostovat v domácím kompostu.

Zajímalo by mě, nakolik mohu takové pleny kompostovat doma ve svém kompostu
Domácí kompostování máte čistě ve své režii a je na Vaší odpovědnosti, co si do kompostu a potažmo i do půdy dáte. V každém případě doporučuji, aby způsob kompostování deklaroval výrobce a při kompostování došlo k zahřátí materiálu, aby se kompostovaný materiál hygienizoval.

(přepokládám, že pokud budu mít 1 dítě, nebude tím kompost přehlcen a mohl by to zvládnout). Jak však postupovat, pokud nemám vlastní kompost? Mohu pleny vozit do kompostárny?
To je dotaz na kompostárnu, kam byste chtěla pleny dovážet. Teoreticky tu tato možnost je.

Nebo se pleny na skládce lépe a rychleji rozpadnou? Či má vlastně kompostovatelnost plen obecně velký význam pro životní prostředí (kromě výroby, která se zdá být šetrnější než u klasických jednorázovek).
Ano, pokud se kompostovatelné pleny dostanou na skládku, nevznikají z nich exkrementové konzervy a  na skládce se z větší části nebo zcela rozloží.

Nakolik je vůbec dětská plena do kompostu vhodná? Co se týká stolice, může se jednat o infekční materiál – do jaké míry je “rizikový”?
Obecně jsou rizikovější exkrementy masožravých zvířat než bíložravců. I lidské exkrementy mohou představovat hygienické riziko, a proto pokud se rozhodnete pro kompostování měl by projít kompost tak zvanou horkou fází, aby se hygienizoval,

(Na druhou stranu se zvířecí trus na kompost přidává, ne?)
A ještě mě napadá, jestli by kompostování plen nebylo možnou cestou ke snížení odpadů např. porodnic – to však stále souvisí s mým dotazem, do jaké míry se pleny skutečně rozkládají, a jaké množství je kompost schopen přijímat.
Předem děkuji zs odpověď, kterou zakomponujeme do aktualizované verze publikace Pleny pod lupou naší organizace ROSA, o.p.s.

Plánuji používat k přebalování jednorázové ekologické pleny Kikko (http://www.branakdetem.cz/ekologicke-pleny-kikko.htm). Na uvedených stránkách se píše, že jsou kompostovatelné a rozloží se cca za 90 dnů. Máte s jejich kompostováním nějaké reálné zkušenosti?
Jak velký kompost by jste doporučili pro rodinu se 2 dospělými a miminkem ( asi 300 m2 zahrady s trávníkem a menší zahrádkou)?

Přímou zkušenost s těmito plenami nemáme. Plastové části plen výrobci nahrazují bavlnou či biodegradabilními plasty. Obecně nastává problém s kompostování absorpčního materiálu/gelu. Více podrobností najdete v již zodpovězených dotazech k ekologickým plenám.

Co se týče kompostéru, tak doporučuji plochu zahrady v m2 vynásobit 1,5 a získáte orientační objem kompostéru v litrech. V tomto případě to vychází na objem zhruba od 400l do 600l. Osobně bych raději volil větší kompostér nežli menší. Při výběru tytu najdete celou řadu rozdílných tvarů a materiálů, proto doporučuji vybírat dle pevnosti, trvanlivosti a také přístupu k hotovému kompostu, aby se Vám pohodlně odebíral, případně, aby se dal pohodlně překopat. K tomuto doporučujeme vícekomorové kompostéry.

Chtěla bych se zeptat na kompostování jednorázových ekoplen.

Mám před sebou obhajobu BP související s plenami a paní oponentka mě upozornila že se o to bude zajímat. Dle zákona o odpadech se údajně kompostovat nemohou, ale v Německu nebo Rakousku údajně mají nějakou technologii, která to umožňuje. nevíte něco k tomuto témapu? a proč se vlastně nemohou kompostovat? např.pleny ALANA udávají 100%odbouratelnost.

Výrobci vesměs uvádějí že plenky jsou z kompostovatelného materiálu, ale o tom, zda se mají kompostovat buď mlčí, anebo rovnou napíšou, že kompostování nedoporučují, nebo že je plenka ke kompostování nevhodná.

Aby plenka mohla být tenká a hygienická, potřebuje, aby byl uvnitř absorpční materiál, který bude zadržovat moč, a ještě lépe ji bude alespoň částečně hygienizovat. Jedná se o látky, které rozhodně nejsou pro proces kompostování příznivé, a proto je nelze pro kompostování doporučit. Výhodou těchto plenek však je, že pokud se vyhodí do směsného odpadu, tak se na skládce z větší části rozloží a nejsou z nich “hovínkové konzervy” jako z konvenčních plenek, které dokáží svůj obsah udržet ve skvělé kondici celé roky.

Problém je tedy v gelu, který není kompostovatelný. Je ze své podstaty antibakteriální.

Doporučujeme Vám tyto odkazy:

http://www.consumersearch.com/diapers/eco-friendly-diapers

“Note that eco-friendly disposables are still disposable diapers that will end up in a landfill. Although a couple of communities have experimented with composting special biodegradable diapers, none has been successful. “

http://www.consumersearch.com/diapers/review

“Yet another option is eco-friendly disposables, which aim to reduce the amount of energy, chemicals and plastic used in manufacturing by using natural ingredients like corn, wheat and natural wood pulp. However, even eco-friendly diapers end up in a landfill in the end; only one brand says it's biodegradable, and even then, cities don't have facilities for processing biodegradable diapers. ” = zaobaleně řečeno, kompostovatelné nejsou.

Dají se plenky Möltex Öko odkládat do kontejnerů na organický odpad a následně kompostovat?

Prosím o sdělení, zda se plenky Möltex Öko, které na náš trh dodává firma Švejnohová a přátelé (www.ekoplenky.cz), po použití dají odkládat do kontejnerů na organický odpad a následně kompostovat.

Biodegradabilní je obal od plenek Möltex Öko. Samotné plenky obsahují malé množství absorpčního gelu, který není přírodního původu. Po konzultaci s paní Švejnohovou tedy nedoporučujeme dávat tyto plenky do kontejnerů na organický odpad. Pouze obal z plenek lze využít ke shromažďování bioodpadu a následně ho kompostovat. Na webu http://www.ekoplenky.cz/ lze najít pokus o vermikompostování ekoplenek. Do budoucna lze předpokládat rozvoj a obdobné pokusy. Nové informace budeme uveřejňovat na našich www stránkách.

Lze kompostovat vyhrabaný mech ?

S mechem by rozhodně neměl být problém a do kompostu dle mého názoru patří. Samozřejmě je potřeba dodržovat správné zásady kompostování: www.kompostuj.cz/vime-jak/jak-vyrabet-kompost/zakladni-pravidla-kompostovani/.

V naší obci se stále hodně topí uhlím a podle toho co jsem četl, tak popel z uhlí nepatří do kompostu.je to pravda?ani za podmínky že bude smíchán z jiným bio odpadem?

Popel z uhlí není vhodný pro kompostování, protože obsahuje těžké kovy, které se z výsledného kompostu mohou dostat do plodin a dále do lidského organismu, kde se hromadí a působí toxicky na lidské zdraví. Jinak je tomu u dřevěného popela. Pokud nebylo dřevo chemicky upraveno, je tento popel je sám o sobě dobrým hnojivem a lze ho též kompostovat v přiměřené míře.

Pokud byste měl zájem dozvědět se víc o těžkých kovech v uhlí, doporučuji tuto diplomovou práci, strana 14: dspace.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/7163/zapletalov%C3%A1_2008_dp.pdf

Môžu ísť do kompostu podrvené vetvičky z tisu?

Podrcené větvičky tisu do kompostu dát můžete. Jehličí se obvykle rozkládá trochu déle než např. listí.

Mohu dávat do kompostu dřevěný popel z krbu?

Dřevěný popel z krbu je dobrým zdrojem uhlíku pro kompostování. Ovšem, aby proces rozkladu probíhal správně, je potřeba nezapomenout udržovat správný poměr uhlíku a dusíku (C:N) v kompostu – ideálně 30:1, tj. má být dodržen optimální poměr uhlíkatého (C) s dusíkatým (N), lidově řečeno „hnědého se zeleným“. Čím starší, tmavší a dřevnatější materiál máme, tím je v něm obsaženo více uhlíku, čím je materiál čerstvější, šťavnatější a zelenější, tím obsahuje více dusíku.

Jak je to s kompostováním cigaretového popele a nedopalků a to jak s filtrem, tak bez. Dočetl jsem se že cigaretový popel není vhodný ke kompostování.

Máte pravdu, popel z cigaret a nedopalky nejsou vhodné ke kompostování. Popel vykazuje zvýšený obsah rizikových prvků jako je kadmium, arsen, olovo a zinek; dále pak dehtové látky a jiné polyaromatické uhlovodíky. Filtry jsou zpravidla vyráběny z rozložitelného biopolymeru “celulóz-acetátu” a jsou také nasyceny výše zmíněnými látkami. Kompostovat se dají, ale rozhodně nejsou žádným přínosem pro kompost a Vaší zahradu.

Je škodlivé nebo užitečné kompost zaházet hlínou?

Škodlivé to určitě není. V některých publikacích se to dokonce i doporučuje z důvodu navázání živin na minerální struktury jílovitých materiálů. Hlinito-písčitá část dodá kompostu celkem dobrou strukturu.

Dají se kompostovat jehličí a šišky z borovic? Pokud ano, jaký mají poměr C:N?

Suché jehličí má celkem vysoký obsah C:N, pohybuje se někdě kolem 100 – 120:1 jako piliny či hobliny.V kompostu jehličí působí kyselotvorně, tedy okyseluje kompost, ale samozřejmě záleží v jaké míře ho do kompostu dáváte. Nikdy by nemělo být dominantní složkou kompostu je vhodné ho zkombinovat s posekanou trávou a starou zeminou či dalšími bioodpady.Určitě to je uhlíkatá složka, takže je nutné ji kombinovat s čerstvým a zeleným materiálem. Šišky jsou vysloveně dřevitá hmota, ještě v případě pokud se jedná o borovicové šišky, které mají obsah dřevní hmoty v šiškách ze všech jehličnanů (snad kromě sekvoje a zeravy) největší. Borovicové šišky v postatě zkompostovat nelze, doporučil bych je sbírat a používat jako palivo do kamen, nebo místo třísek na podpal.
Pěkné dny a mnoho zdaru při kompostování přeje za Ekodomov
Jan Šarapatka a Lucie Sádlová
15.6.2011

Lze dát do kompostu větve z psího vína?

Větve ze psího vína se dají samozřejmě také kompostovat, je to živá hmota, jako každá jiná. Doporučuji větve rozsekat na malé kousky (drtičem větví, štěpkovačem, sekačkou) a samozřejmě vzhledem k tomu, že tato rostlina má tendenci zakořeňovat z řízků a odnoží, tak bych doporučil rozsekané větvičky namočit na 14 dní do vody aby pěkně nahnily – vytvoříte tzv. jíchu a tím znemožníte regeneraci pletiv. Celé to poté můžete dát do kompostu, ale je důležité kompost alespoň 2 krát za rok překopat.
Mnoho zdaru při kompostování přeje
Za Ekodomov
Jan Šarapatka a Lucie Sádlová
15.6.2011

Je možné kompostovat popel z dřevěných a rašelinových briket?

Dřevěný popel se samozřejmě kompostovat dá a je do kompostu skoro žádoucí vzhledem k jeho minerálnímu složení, které obohacuje živinový potenciál kompostu. Dalším pozitivem je zásaditost popela, který upravuje pH kompostu. I když se mi nepodařilo zjistit, jak je to u popela z rašelinových briget, jelikož rašelina jako substrát je kyselá (má nízké pH). Jen si zjistěte, zda nejsou brigety lepeny nějakým pojivem na bázi formaldehydu (neměly by být), jelikož pak je celá ekologie těchto briget značně pokroucena. Nežádoucí do kompostu je však popel z uhlí či uhelných briget pro vysoký obsah síry a potenciálně i těžkých kovů. Děkujeme za Váš dotaz i za to, že kompostujete.

Jan Šarapatka, 5. 3. 2011

Dá se kompostovat popel z briket a uhlí? Pokud ano, za jakých podmínek?

V menším množství se doporučuje kompostovat popel ze dřeva pro vysoký obsah vápníku a draslíku (v množství max. do 1 – 2 l/m3 kompostu; popelem rovnoměrně posypávat kompost). Použité dřevo by však nemělo být ošetřené, aby se do kompostu nedostávaly škodlivé látky. Z obdobných důvodů se zpravidla nedoporučuje používat ke kompostování popel z uhlí.

04.02.2008 19:29

Bojujeme s mechem na zahradě…

Máme hodně kyselou půdu a použili jsme na radu jiných zelenou skalici, ale mech jenom zčernal a zakrátko se objevil zase.

Problémy s mechem na Vaší zahrádce budou nejspíše díky vhodným podmínkám. Mechy mají obecně velice rádi stinná a hodně vlhká místa, proto abyste zbavila Váš trávník mechu, doporučuji, spíše než použití chemických přípravků, prosvětlit, provzdušnit a „vysušit“ trávník. Velice účinná jsou v tomto případě vertikutace – prořezání trávníku, kdy odstraníte odumřelé listy trávy i s mechy a trávník provzdušníte. Podle kyselé půdy a problému s mechem soudím, že Vaše zahrádka je v blízkosti lesa, což by vysvětlovalo typické podmínky vhodné pro výskyt mechů.

Pavel Pšenička, 5.5.2010 12:51

Dá se pomocí žížal zpracovat odpad z chmelnice – “chmelovina”?

Domnívám se že ano, určitě by se to dalo vyzkoušet a pokud by se to osvědčilo, lze ve spolupráci s panem Filipem, který má s vermikompostováním dlouholeté zkušenosti, vypracovat projekt a metodiku jak chmelový odpad zpracovávat na vermikompost. Pokud byste to chtěla  zkusit, pošlete prosím více informací. Jaká je produkce chmeloviny, jestli je to jednou ročně nebo zda vzniká průběžně, jestli jsou s tím spojeny ještě další odpady, jestli je chmelovina již zkvašená, jakou má konzistenci atd…

Tomáš Hodek

Chmelovina je organický materiál, takže se dá určitě zkompostovat. Co se týče dotazu na zpracování chmeloviny pomocí žížal, nedokážeme   odpovědět, my v tomto směru nemáme s chmelovinou žádné zkušenosti… Žížaly jsou tak trochu vybíravé, ne každý bioodpad pozřou s chutí, asi by bylo dobré to vyzkoušet a zkusit to žížalám dát …

Jan Šarapatka, 16.07.2005 00:20

Je možné kompostovat mech?

Po jarním provzdušnění kultivátorem jsem nahrabal asi 4 kubíky mechu. Mám obavy, abych si po kompostaci nezaneřádil mechem zahradu.

Mech samozřejmě možné kompostovat je, ale platí u něj to samé, jako u všech jiných materiálů: měl by se promíchat s materiálem jiným. Mech je pravděpodobně mokrý a sám o sobě by sesedl a nedostal by se k němu žádný vzduch. Samotné 4 kubíky mechu by se tedy kompostovaly špatně. Co se týče roznesení mechu po zahradě, tak u zralého kompostu by to neměl být problém.

M. Férová

Mech je organického původu a lze ho tedy bez problému zkompostovat stejně jako trávu, listí atd. Problém mechu v trávníku je zapříčiněn špatnými podmínkami pro růst trávníku, tzn. nedostatečná výživa, zastínění apod. Je dobré, pokud máte mech v trávníku, do trávníku aplikovat nějaké hnojivo nejlépe organické (např. hnůj či kompost) nebo anorganické (zelenou skalici, tj. síran železnatý) nebo pořádně travník pročesat železnými hráběmi a vyčesaný mech zkompostovat s ostatním materiálem ke kompostování. Nebojte se a mech klidně kompostujte, ke kompostování je vhodné skoro všechno co vyroste na zahradě, či vznikne v kuchyni při přípravě pokrmů.

Powered by BetterDocs

LEAVE A COMMENT